ChLA249

(Phil; IIspc) repr. PRyl4,612%7PMich7,434

249rp r,int

1 [C(aius) Antistius Nomissianus filiam suam] Zenarion uirginem e lege Iulia%1 [quae de maritandis ordinibus]

[lata est liberorum procrea]n%1dorum causa in matrimonio [eam collocauit, uxorem eam]

[duxit M(arcus) Petronius Seruilliu]s%1, eique dotis dixit et debit ea omni%1[a quae i(nfra) s(cripta) s(unt) pro eadem]

[s(upra) s(cripta) ad uicum Philadelphiam p]aternas ad iuger( )#75 du( )#75 a et semis semis [catoecicas in loco Cor ...]

5 [in eodem uico paternas ammina]s%1 tres et semis, partem dimidiam%1 [.7 ampelitis et in]

[aureis enotion perlongu]m%1 tetar(ta) dua et semis, cottatia [tetar(ta) 6i et s(emis) fiunt tetar(ta) 6iiii ]

[argentea claria par i pondo stat]e%1ri vii et in ueste aestumata [tunica et pallium]

[Scyrina dr(achmas) Aug( ) cdxxx e]t, para[fer]na #73 tunica et palliol(um) [tribacum et heratianon]

[et epicarsium et aeramenta Uenere]m et cadium dr(achmas) xxxxviii [et osyptrum et arca.4s]

10 [lecythoe duae et cadium alter(um)] s%1tatm mnae vii et q%1u%1a%1[dr( ) et arclam ligneam, cathedran,]

[pyxidam cophinum et seruam p]at%1er(nam) Heraidam. [item et M(arcus) Petronius Seruillius]

[suamet ipse intulisse se dixit ad ui]cum Phi[la]delph[iam paterna iug(er ) fr( ) duas in loco c ? ]

r,ext 1 [C(aius) Antistiu]s%1 Nomissianus filiam suam uirginem [Zenarion e lege]

[Iuli]a%1 quae de maritandis ordinibus lat[a est liberorum]

2/3 [procreando]rum

causa in matrimoni eam collo[cauit, uxorem eam]

[duxit] M%1(arcus) Petroni%1us Seruillius eique d%1[otis dixit et dedit ea omnia]

5 [quae i(nfra) s(cripta) s(unt) pro ead]e%1m s(upra) s(cripta) a uicu[m] P%1hiladel[phiam paternas ab iuber( ) dua]

[et semis et quadr]a%1ns catoecicas in loco#82 Cor[ c 16 ]

[ c 11 in eo]d%1em uico#82 paternas amm[inas tres et semis,]

7/8 [partem]

[dimidiam .7 a]m%1pelitis et in%1 [au]r%1e%1is enotion

8/9 p[e]rlon%1[gum]

[tetar(ta) dua et semis] cottatia tetar(ta) una et semis, fiunt te[ta ]r%1(ta) 6iiii ,

10

[arge]n%1t%1[e]a%1 c%1l%1a%1r%1i%1a%1 p%1a%1r%1 u%1n%1um pondo stateri vii et in ue%1s%1te aestumat[a]

10/11 tuni[ca]

[e]t%1 palliolum et pallium Scyrina dr(achmarum) #75 Aug(ust )#75 6cdxxx et heratianon et

11/12 e%1p%1i%1[car]s%1ium

et aeramenta Uenerem et cadium dr(achmarum)#75 Aug(ust )#75 xxxxviii et osyptrum et arcam {arca}4

[.4]s%1, lecythos {lecythoe}4 duos {duae}4 et cadiu%1m%1 alter(um) statmo#82 mnae #75 v%1i%1i%1 quadr(ans)#75 et arclam

13/14 li[gnea]m,

cathedram {cathedran}4, pyxidem {pyxidam}4, co%1phin%1um et seruam paternam Heraidan #75 et

15 [pa]r%1afern%1a tunica et palliol(um) tribacum. item et M(arcus) P%1etronius Seruillius

[sua]m%1et ipse intulisse se dixi[t a]d uic[um Philadel(fiam) pa]t%1erna iug(er ) fr(umentarias) duas in loc%1o#82

v 17 [ c 29 ]

[M]arkos A?[ c 13 ]g?olênos

e?sphragi[sa c ? ]

20 Markos Ou[a]r?[ios .5]nos esph[ragi]ka

Titos Phlaouios Ioulia?n?os esphrag[i]s?a

Lo?u?kios Ouale?rio?s L?oikrêtanas esphra[gisa]

P?oup?lios M?[.7]th?inos esphragisa {esphagisa}4

[ c ? ] si%1g%1navi

 

Text abbreviations:

c 10 - a gap of about 10 letters

vestig - a gap of uncertain length

{ }4 - a non-standard spelling used in the text, following the corrected spelling.

{ }5 - an original form which was changed by the scribe, following the changed form

{ }6 - a reading which is later corrected in this work, following the corrected reading

{ }7 - a reading which is later corrected in another work, following the corrected reading

{ }9 - an alternative version found in a duplicate of the text, following the version in this text

 

 

List of other Marriage & Divorce documents

Picture from Tyndale House
Download free Greek & Hebrew Fonts for reading these pages.